I en tid, hvor vi har været præget af ikke bare én men hele fire større storme – store som små – skal vi hele tiden tilpasse vores indsatser, så vi generer vores naboer mindst muligt med støv og ting, der flyver rundt på pladsen – eller ud over indhegningerne.

Derfor etablerer vi et nyt hegn, som strækker sig over 150 meter langs vores miljøplads. Med et hegn som dette har vi mulighed for at holde affaldet inden for vores eget område og dermed mindske genen for vores naboer.

Herudover opsætter vi også et seks meter højt hegn omkring vores affaldssorteringsplads, så vi mindsker risikoen for, at noget flyver væk fra vores egen matrikel.