I Vojens fortalte regionschef Christa Engell Hansen, Damifo A/S og driftschef Adrian Munteanu, EMBA om vores nye plastsorteringslinje til TV SYD og TV2 News, da de var forbi til åbningen.

Vi har sammen med Provas Forsyningsservice, Nopa Nordic A/S, Schela Plast og Aage Vestergaard Larsen A/S etableret et plasticsorteringsanlæg, som vil gøre en kæmpe forskel for genbruget af affald. En dansk husstand smider hvert år 50 kg plasticaffald ud, og det bliver således til 175.000 tons brugt plastic om året. Plastic der nu kan genanvendes i ny emballage.

Vi kan nu modtage og sortere husholdningsaffald på pladsen i Vojens og sende plasticaffaldet til omsmeltning og direkte genbrug til ny emballage.

Ellers ville det meste plastic blive sendt til yderligere sortering og genbrug i Tyskland. Men som det første anlæg i Danmark kan vi nu sikre at plasticaffaldet fra danske husholdninger nu bliver sorteret og brugt igen. Tak til alle vores samarbejdspartnere der er med til at gøre Danmark grønnere.