For at komme nærmere målsætningen om at styrke et grønnere og mere cirkulært byggeri har vi åbnet en plads mere i Borup. Og pladsen er valgt, fordi det giver kortest mulig afstand til vores kunder. Med placeringen midt mellem Roskilde og Køge spares der på transport- og udledes mindre CO2. Vi forsøger netop at mindske den negative påvirkning af miljøet, så mindre transport og lokal produktion er vigtigt.

Potentialet for reduktion af CO2 og klimaforbedring er stort, når man regner på den tunge transport. Den står for 6% af udledningen af CO2, mens den samlede transport tæller 25% af CO2-udledningen. I PostNord satte de sig for at optimere godstransporten med fyldte lastbiler og færrest mulige kørsler, hvilket betød en reduktion på 73% reduceres CO2-udslippet fra 2019 til 2021. Vi arbejder på at nå lignende mål og åbner derfor pladsen i Borup.

I Borup modtages beton, asfalt, træ, plast, bygningsaffald, brokker m.m. Ring til Lars Lykke tlf. 53844070 for mere information.