Velkommen til Kim Østergaard, som er vores nye driftschef. Kim har mangeårig erfaring fra driftsopgaver i Sten & Grus København og Roskilde og kommer senest fra en stilling som driftsleder hos Norrecco, hvor han var ansvarlig for drift og produktion af sømaterialer til anlægsbyggerier.

Kim er et godt match, da vi begge har en kombination af opfindergener, sans for ordentlighed og godt købmandskab, siger John vores direktør. Vores udgangspunkt er, at affald ikke findes. Det er ressourcer. Byggeriet efterlader en masse materiale efter nedrivning og renovering, og de skal udnyttes og genanvendes. Og når dette sættes ind i produktion, skal det være effektivt og fungere godt i driften. Det kræver god ledelse.

Hos Damifo ved vi, at det at drive en sund virksomhed handler om mere end effektiv drift og en positiv bundlinje. Vi tror på, at glade medarbejdere er mere produktive og har færre sygedage, som sikrer højere effektivitet og giver en større omsætning, fordi kunderne er glade og kommer igen.

Trivsel og et godt arbejdsmiljø er derfor en væsentlig faktor for at sikre udvikling og vækst hos Damifo – og der skal god ledelse til. I sin rolle som driftschef går Kim derfor meget op i at have en god dialog med medarbejdere og skabe en stemning, hvor alle føler sig værdsat og medinddraget.

Høj medarbejdertrivsel eller et stramt fokus på effektiv produktion giver ikke hver for sig og alene en høj kvalitet i arbejdet nødvendigvis. Derfor skal der måles på både trivsel og produktivitet. Kombinationen af de to målepunkter gør, at vi får en høj kvalitet i det udførte arbejde.