TRYKIMPRÆGNERET (KREOSOT-BEHANDLET) TRÆ (A4)

  • Træ der er trykimprægneret i kategorien A4 har ofte være anvendt udendørs typisk i stolper der har været nedgravet, læhegn og bjælker af forskellig art.
  • Når der bliver fundet træ af typen A4 på en plads, så er det vigtigt at det bliver opbevaret i containere eller på det der hedder befæstet areal (areal med en overflade af f.eks. sten eller asfalt) hvor der ikke kommer jord på træet.
  • Der findes ikke nogen ideel måde at genanvende trykimprægneret træ A4 på nuværende tidspunkt. Meget af det er fra en tid hvor man anvendte kemikalier der var meget effektive, men også meget giftige.
  • Den bedste løsning er i øjeblikket at brænde dem af under kontrollerede forhold, så man kan udnytte den procesvarme, der opstår. Denne energi anvendes typisk til opvarmning af fjernevarmevand eller direkte til strømproduktion.
  • Der er nogle typer af træ, der egentligt ligner A4 træ i beskrivelsen, men som alligevel skal håndteres anderledes. Som eksempel kan nævnes: Jernbanesvæller (der blev imprægneret ved at ligge nedsænket i varme tjæresøer, så de blev mættet af tjære), bolværk fra havne, Kreosotbehandlet træ (der ofte lugter skarpt af tjære), el-master og bundgarndspæle.
  • Der kan være andre eksempler, så kontakt os gerne for nærmere information om træ af typen A4.

Se eller hent vores produktark i printervenligt format

Hent produktark