HAVE- OG PARKAFFALD, TRÆSTØD, OG RØDDER

  • Ukrudt, rødder, stød, blade, blomster, buske, hækafklip, græs og grene er de typiske materialer i denne kategori.
  • Disse køres til formuldning, så de kan blive genbrugt som havegødning i offentlige eller private haver.
  • Den grove fraktion af rødder, stød og store grens bliver typisk anvendt til energiproduktion til fjernvarme.

Se eller hent vores produktark i printervenligt format

Hent produktark