Gips

  • Gips affald kommer typisk fra nyere bygninger, der bliver moderniseret eller nedrevet.
  • Gips er meget populært til opbygning af indvendige vægge.
  • Det kan genbruges hvis det er tørt, også selvom det indeholder skruer, tapet og glasvæv
  • Gips består for en stor del af kalk, der kan bruges til mange andre formål, men hvis det bliver vådt under nedrivningen, så mindsker det genanvendeligheden.
  • Vi anbefaler derfor at man anvender en lukket container til gipsaffaldet
  • Gipspladerne bliver pulveriseret og fremmedlegemer bliver sorteret fra. Gipspulveret er derefter klar til endnu en gang at blive til gips eller til brug i cementproduktion.

Se eller hent vores produktark i printervenligt format

Hent produktark